Product toegevoegd!
funda

Funderingsproblematiek

Bron: ABN Amro
18 januari 2023
 
Verkoper moet funderingsrisico’s meenemen in woningprijs
Woningverkopers zouden funderingsrisico’s moeten meenemen in de woningprijs. Door klimaatverandering ontstaan met funderingen in de toekomst vaker problemen. Meer transparantie bij een verkoop over mogelijke problemen is daarom wenselijk, aldus ABN Amro in een rapport over funderingsschade.
 
Een miljoen woningen die voor 1970 in Nederland zijn gebouwd, krijgen te maken met verzakkingen als gevolg van een slechte fundering. Toch komt dit thema bij de verkoop van deze woningen vrijwel nooit aan de orde. ABN Amro analyseerde samen met Brainbay gegevens van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) en verkoopteksten op Funda. Slechts in 2,2% van de verkoopteksten voor woningen is beschreven hoe het is gesteld met de kwaliteit van de fundering, schrijft ABN Amro in haar rapport.
 
Koopwoningen met gemelde funderingsproblemen, leveren bij verkoop gemiddeld 12% minder op (gemiddeld €47.000). Huizen waarvan de fundering is hersteld zorgen daarentegen voor een plus van 2% op de verkoopprijs. In veel gevallen komen de herstelkosten in grote lijnen overeen met de lagere verkoopprijs van een niet-herstelde fundering, aldus de onderzoekers.
Klimaatverandering kan funderingsproblemen in de toekomst echter vergroten. Langdurige droogte kan leiden tot bodemdaling en snelle veranderingen in de grondwaterstand, wat tot paalrot en verzakkingen van funderingen leidt.
 
Meer transparantie over funderingsschade
ABN Amro pleit daarom voor meer transparantie over gebrekkige funderingen. In het AD zegt ABN-hoofdeconoom Sandra Phlippen dat verkopers funderingsrisico’s zouden moeten meenemen in de huizenprijs. “Wat voorkomen moet worden, is dat deze ingrijpende gevolgen van de klimaatverandering kopers en verkopers overvallen. Als de prijskorting voor een slechte fundering in lijn is met de herstelkosten, kan een koper de prijskorting gebruiken om herstel te financieren. Wat zorgwekkend is, is dat er veel meer funderingsproblemen bijkomen die nog onbekend zijn bij verkoper en koper en dat deze in de toekomst tot een prijskorting kunnen leiden.”
Op dit moment is het zo dat de koper volledig opdraait voor kosten van verzakking als gevolg van een slechte fundering. De verkoper is niet verplicht om een funderingsonderzoek te laten uitvoeren. De verkoper kan er bovendien voor kiezen om een funderingsclausule in de koopakte te laten opnemen waardoor hij niet aansprakelijk is voor funderingsproblemen.
 
Lage grondwaterstand
Vorig jaar meldde het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek al dat een miljoen woningen in Nederland de komende decennia te maken krijgen met funderingsschade.
 
Ruim een kwart van de woningen die voor 1970 zijn gebouwd, loopt een reëel risico op verzakking door een slechte fundering. De problemen doen zich voor in gebieden met een lage waterstand. Zo zijn er in Friesland ongeveer 5.000 woningen die verzakken, omdat het grondwaterpeil in de veengebieden vanuit landbouwbelangen laag wordt gehouden.
Woningen gebouwd na 1970 lopen minder risico’s, omdat na die tijd woningen op betonnen palen zijn gebouwd in plaats van hout.