Product toegevoegd!
funda

Bankgarantie

Bankgarantie
Een bankgarantie houdt in dat de bank verklaart dat zij garant staat voor de waarborgsom als u dit bedrag niet kunt nakomen. De bank zal dit bedrag omzetten in een lening. Zo kunt u het bedrag in termijnen terugbetalen.
U hebt een huis op het oog en wilt deze graag kopen, dan wordt er een koopovereenkomst getekend. Hierin staat de datum dat u eigenaar wordt van de woning (datum overdracht) en de afspraken die zijn gemaakt omtrent bijvoorbeeld de financiering. Het ‘voorlopig’ koopcontract is bindend.
Het kan zijn dat u op het moment van ondertekenen de financieringen nog niet helemaal rond hebt. Omdat de verkoper wel graag zekerheid wilt dat u de woning daadwerkelijk koopt, wordt er vaak een waarborgsom gevraagd, oftewel de bankgarantie.
 
Waarborgsom en bankgarantie
De waarborgsom bestaat meestal uit 10 procent van de koopsom. Dit bedrag moet na ondertekening van het voorlopige koopcontract worden overgemaakt naar de notaris. Dit is een flink bedrag, dat niet iedereen op zijn bankrekening heeft staan. Om toch te kunnen voldoen aan de waarborgsom die gevraagd wordt kunt u als koper een bankgarantie afsluiten. Een bankgarantie houdt in dat de bank verklaart dat zij garant staan voor de waarborgsom als u dit bedrag niet kunt nakomen. De bank zal dit bedrag omzetten in een lening. Zo kunt u het bedrag in termijnen terugbetalen.
 
Kosten van een bankgarantie
Het voordeel van het afsluiten van een bankgarantie is dat u uw eigen geld niet hoeft te gebruiken. Maar het afsluiten van een bankgarantie kost wel geld. Over het bedrag waarvoor de bank garant staat rekenen zij rente. In de overeenkomst die wordt aangegaan met de bank staat ook het termijn vermeld waarin het bedrag moet worden terugbetaald.
 
Wat gebeurt er als de koop niet door gaat
Als u besluit de koop niet door te laten gaan en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, dan kan de verkoper de bank in garantie stellen. Dit houdt in dat u een schuld hebt bij de bank ter grootte van de waarborgsom.