Product toegevoegd!
funda

Drie dagen bedenktijd

Drie dagen bedenktijd: Wat houdt dat in?
Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper drie dagen bedenktijd. Dit is wettelijk vastgelegd en deze bedenktijd is een dwingend recht (hier mag je niet van afwijken). Dit betekent dat de koper het recht heeft om binnen deze drie dagen bedenktijd van de aankoop van de woning af te zien.
 
Wanneer gaat de drie dagen bedenktijd in?
De drie dagen bedenktijd begint te lopen om 0.00 uur na de dag waarop de koper een exemplaar van de door hem en de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Hiervoor tekent de koper de ‘ontvangstbevestiging Koopovereenkomst’ (zie verderop in de tekst). Ook als de koper de eerste partij is die tekent, de looptijd begint pas als koper een door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen.
Onderstaand overzicht geeft u een duidelijk inzicht in de drie dagen bedenktijd.
 
Koopoverkomst ontvangen op:             Bedenktijd eindigt om 23.59 uur op:                                        
Maandag                                                      Donderdag
Dinsdag                                                        Vrijdag
Woensdag                                                    Maandag
Donderdag                                                   Maandag
Vrijdag                                                          Dinsdag
Zaterdag                                                       Dinsdag
Zondag                                                          Woensdag
 
Van de drie dagen bedenktijd moeten er minimaal 2 geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.
 
Ontvangstbevestiging koopovereenkomst
Bij de koopovereenkomst wordt een verklaring van de koper opgenomen, dat hij een afschrift van de koopovereenkomst heeft ontvangen. Dit wordt een ontvangstbevestiging genoemd en is meestal de laatste pagina van de koopovereenkomst. Er mag ook een langere bedenktijd dan de drie dagen worden overeengekomen. De reden van de drie (of meer) dagen bedenktijd is dat de koper nog de gelegenheid heeft om eventueel deskundigen te raadplegen.
 
Waarom 3 dagen bedenktijd
Door de drie dagen bedenktijd wordt de koper beschermd en loopt hij minder risico. Zo kan de koper binnen de bedenktijd nader onderzoek uitvoeren naar bijvoorbeeld de bouwkundige staat van de woning of naar de reële waarde van de woning. De drie dagen bedenktijd is met name belangrijk als er sprake is van een ‘verkopersmarkt’. Als koper moet je dan vaak snel schakelen daar er meerdere kandidaten voor dezelfde woning zijn.
De verkoper heeft geen drie dagen bedenktijd, tenzij anders wordt afgesproken in de koopovereenkomst.