Product toegevoegd!
move
funda

Eigendomsbewijs

Wat is het eigendomsbewijs van een woning
Het eigendomsbewijs is een door het Kadaster gewaarmerkt bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de woning. Het eigendomsbewijs hoort bij een woning en is dus niet persoonlijk. Bij de overdracht van een woning wordt het afschrift via de notaris verstrekt aan een volgende eigenaar.
Andere namen voor het eigendomsbewijs zijn de ‘akte van levering’ en ‘transportakte’.
 
Eigendomsbewijs woning
In het eigendomsbewijs kunnen allerlei belangrijke zaken omschreven zijn zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en plichten, kettingbedingen en bijvoorbeeld grondverontreiniging, etc.
Ook staat in het eigendomsbewijs vermeld dat u de eigenaar bent van de woning en op welke wijze de woning in uw bezit is gekomen. Daarnaast staan eventuele eigendomsbelemmeringen in het eigendomsbewijs. Deze informatie is belangrijk voor de bank bij het verstrekken van een nieuwe hypotheek.
Kunt u uw eigendomsbewijs niet vinden dan kunt u deze tegen betaling opvragen bij het Kadaster.
 
Eigendomsbewijs ontvangen
Na het passeren van de akte van levering bij de notaris ontvangt u het eigendomsbewijs. Het  eigendomsbewijs wordt in de openbare registers ingeschreven als ‘afschrift van de leveringsakte’.
Er kan enige tijd overheen gaan voordat de notaris dit afschrift van het Kadaster terugkrijgt en aan je toe kan zenden. U kunt de verkoper vragen naar een kopie van zijn eigendomsbewijs.