Product toegevoegd!
funda

No Risk clausule

No Risk clausule
Zoals u vast wel weet zijn er in de huidige markt nog steeds veel woningzoekenden. Echter durven vele woningzoekenden meestal niet tot koop over te gaan voordat hun eigen woning is verkocht. Om dit risico te vermijden bestaat de No Risk clausule, want met No Risk clausule zit u namelijk niet vast aan de koop van de nieuwe woning. Zo heeft de koper de mogelijkheid om zijn droomhuis te kopen met de garantie dat de koper niet aan zijn eigen te koop staande woning vast blijft zitten. Zo loopt de koper geen risico dat hij eigenaar wordt van twee woningen, en de daarbij behorende lasten!
 
Hoe werkt de No Risk clausule?
 
No Risk clausule bij aankoop
Kort gezegd houdt de No Risk clausule in dat u niet verplicht bent tot koop van de nieuwe woning, zolang de oude woning niet binnen de in de koopovereenkomst gestelde termijn verkocht is. U brengt een bod uit onder voorbehoud van verkoop van eigen woning. Indien er na de onderhandelingen overeenstemming wordt bereikt over de prijs, datum aanvaarding en de voorwaarden wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Hierin wordt dan tevens het artikel betreffende de No Risk clausule opgenomen, wat betekent dat u de koop kosteloos kunt ontbinden als u binnen de afgesproken termijn (bijvoorbeeld 3 maanden) uw eigen niet heeft kunnen verkopen.
 
No Risk clausule voor de verkopende partij
Aan de clausule wordt door de verkopende partij meestal een tweede lid toegevoegd. Hierin staat dat de verkoper de mogelijkheid behoudt om zijn woning te blijven aanbieden om een eventuele betere aanbieding te ontvangen van een andere koper. Indien er een andere koper zich meldt met voor de verkoper gunstiger voorwaarden, dan krijgt de eerste koper nog altijd de gelegenheid om de woning tegen de eerder overeengekomen voorwaarden te kopen. Kiest de eerste koper hiervoor, dan moet er binnen 48 uur na de mededeling een getekende overeenkomst liggen. Dit betekent dat de koper afziet van de No Risk clausule.
 
Regels binnen de No Risk clausule
Net als bij elke andere clausule zijn er natuurlijk regels aan verbonden. Uiteraard moet de kopende partij al het mogelijke doen om de eigen woning te verkopen. Dit om er voor te zorgen dat de koop niet door ongegronde redenen ontbonden wordt. Tevens is het verplicht dat in het geval van ontbinding, dat dit schriftelijk duidelijk wordt gemaakt aan de wederpartij. Daarnaast moet elke vorm van bewijs worden overlegd waardoor er duidelijkheid ontstaat omtrent reden van ontbinding.