Product toegevoegd!
funda

Ouderdomsclausule

Ouderdomsclausule
Bij de verkoop van een oude woning wordt vaak de ouderdomsclausule opgenomen in de koopovereenkomst. In de ouderdomsclausule staat dat de koper bekend is met de ouderdom van de woning en dat de gevolgen van verborgen gebreken, die het gevolg zijn van deze ouderdom, voor risico van de koper komen. 
Deze clausule legt de verantwoordelijkheid bij de koper en vermeldt dat de verkoper niet instaat voor de kwaliteit van een aantal onderdelen van de woning. Omdat de clausule geen standaardbepaling is in de NVM koopakte, wordt deze handmatig toegevoegd.
 
Toepassing ouderdomsclausule
De ouderdomsclausule is in beginsel opgesteld om de verkopende partij te beschermen tegen onrechtmatige beschuldigingen van een slechte bouwkundige staat van de woning. De reden van de minder goede bouwkundige staat kan te maken hebben met de periode waarin de woning is gebouwd. Het is mogelijk dat op het moment dat het huis werd gebouwd andere, minder strenge bouwkundige normen golden, met als gevolg dat het gebouw langere tijd heeft moeten “doorstaan”.
Daarnaast is de kans groot dat er aan oudere woningen meerdere opeenvolgende verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd, waarvan de uitvoeringskwaliteit niet (altijd) bekend is of niet deugdelijk op elkaar aansloten. Dit betekent dus ook dat recentere werkzaamheden verricht aan de woning onder de ouderdomsclausule vallen.
 
Advies!
Wanneer je als koper weet dat de woning relatief oud is, dan is het zeer verstandig om voor aankoop van de woning een bouwkundige keuring te laten verrichten. Dit geldt tevens als de woning is gerenoveerd, daar de kwaliteit van de renovatiewerkzaamheden niet (altijd) bekend of zichtbaar zijn.